Spoločnosť my-sys s. r.o. uchováva a spracováva osobné údaje v súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 


Zhromaždujeme tieto osobné údaje:

Osobné údaje zbierame za účelom zasielania objednaného tovaru na adresu zákazníka/objednávajúceho. Zozbierané údaje sú následne použité na podporu zákazníckeho vzťahu a správne vybavenie objednávky. Základným predpokladom na získanie akýchkoľvek informácií je Vaše vyjadrenie súhlasu so spracovaním osobných údajov.


Údaje zbierame týmito spôsobmi - pri registrácii alebo pri objednávke. Jedná sa konkrétne o meno a priezvisko, fakturačnú a dodaciu adresu, telefónny a e-mailový kontakt. Pri každom kroku sa spoločnosť my-sys s. r.o. riadi platnou legislatívou a všeobecnými obchodnými podmienkami.Vaše osobné údaje sú využívané hlavne na elektronické vybavenie objednávky. Celá realizácia dodávky, zúčtovanie platieb a s tým súvisiacu komunikáciu. Ďalej môžu byť použité na reklamné účely my-sys , s.r.o. hlavne k zasielaniu newslettera, ktorého odber je dobrovoľný a plní úlohu oznamovateľa o našich novinkách a zľavách. My-sys s. r.o. sa zaväzuje, že Vaše osobné údaje nebudú vydané tretím stranám s výnimkou subdodávateľov a sprostredkovateľov dodávky, aj to len tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre úspešné zrealizovanie objednávky a jej dodávky.  Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 28 a nasl. Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel. 


Zákazníci môžu svoje osobné údaje kedykoľvek zmeniť alebo aktualizovať po prihlásení sa do svojho účtu alebo na základe písomnej žiadosti na email info@yemna.sk. Zároveň, na Vašu písomnú žiadosť budú osobné údaje z databázy vymazané a spoločnosť my-sys s. r.o. ich nebude ďalej spracovávať.

 

v prípade otázok nás kontaktujte na:

info@yemna.sk