VZOROVÝ FORMULÁR NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 

[vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy]

podľa zákona č. 102/2014 Z.z.

 

 

Komu:

my-sys,s.r.o. Rapatská 921/28, 95135 Veľké Zálužie e-mail: info@yemna.sk

 

Týmto oznamujem/oznamujeme*, že odstupujem/odstupujeme* od zmluvy na tento tovar/od

zmluvy o poskytnutí tejto služby*:

 

Dátum objednania/dátum prijatia*:

Meno a priezvisko kupujúceho*:

Adresa kupujúceho*:

Podpis kupujúceho* (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe a odosiela spolu s vráteným tovarom ):